FPM S.A.

Do you know that …

We guarantee our customers a comprehensive delivery of replacement parts for the operated devices and full scope of guarantee and after-guarantee services.

OSD 

Obowiązki informacyjne OSD

- IRiESD

- Lista sprzedawców - otwórz

- Proces zmiany sprzedwacy - otwórz

- Struktura paliw w 2016r. - otwórz

- Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2016r. - otwórz

- Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci energetycznej - otwórz

- Informacja o mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucejnej - otwórz

- Sprzedawca Zobowiązany - otwórz

- Sprzedawca rezerwowy - otwórz

- Raport OSD z konsultacji IRiESD - otwórz

- Decyzja URE w sprawie wysokości stawki OZE na 2018 rok - otwórz

Pliki do pobrania

- Generalna Umowa Dystrybucji (wzór) - otwórz

- Umowa komplekoswa - otwórz

- Taryfa 2015r. - otwórz

- Taryfa 2017r. - otwórz

- Stawka opłaty przejściowej oraz stawka OZE - otwórz